شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان از شرکت های پیشتاز در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که در زمینه طراحی و تولید و اجرای سیستم های نرم افزاری اداری، مالی و آموزشی فعالیت می کند. این شرکت فعالیت خود را با طراحی نظام جامع انفورماتیک وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد و متعاقب آن تولید ، پیاده سازی و عملیاتی نمودن سیستم های نرم افزاری نظام جامع مشتمل بر سی و سه سیستم یکپارچه را در سراسر کشور آغاز نمود. این سیستم ها کلیه امور آموزشی دانش آموزان مدارس سراسر کشور و امور اداری بیش از یک میلیون نفر کارکنان شاغل در آموزش و پرورش را از بدو استخدام تا پایان بازنشستگی در کل کشور تحت پوشش قرار داده اند . همچنین کلیه امور مالی ، صدور ابلاغ ، آمارگیری و کنترل عوامل آموزشی کشور توسط این سیستم ها به صورت مکانیزه انجام می شود . شرکت پژوهش و نو آوری صنایع آموزشی در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های نرم افزاری مطرح کشور در حوزه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک است . سیستم های نظام جامع و پایگاه های اطلاعات متشکل از آنها در هماهنگی کامل با یکدیگر به نحوی طراحی شده اند که هر سیستم ضمن استقلال نسبی در پاسخگوئی به حوزه معینی از عملیات قابلیت اتصال به سیستم های دیگر را دارد ، بطوری که در پایان کلیه اجزای نظام در پیوند ارگانیک با یکدیگر نظام واحدی تحت عنوان نظام جامع انفورماتیک آموزش و پرورش (MIS) را تشکیل داده اند . در این نظام استقرار مدیریت بر مبنای اطلاعات از طریق خودکارسازی عملیات (OA) پیاده سازی شده است.با استفاده از این راهکار نوین، ابزار مناسب اجرائی در اختیار مدیریت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در نتیجه دارای سازمان و تشکیلات اداری و آموزشی مطلوب تری شد.

شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی در سال ۱۳۶۹ با موضوع تحقیقات آموزشی و تولید مواد آموزشی و اطلاعاتی توسط شرکت صنایع آموزشی تاسیس گردید لذا تمام سرمایه آن متعلق به شرکت صنایع آموزشی می باشد. در سال ۱۳۷۱ , وزارت آموزش و پرورش مناسب ترین راه برای اجرای نظام اجرای نظام جامع انفورماتیک را سپردن کار به یک شرکت صد در صد دولتی تشخیص داد و به همین منظور شرکت پژوهش و نو آوری صنایع آموزشی انتخاب شد .بدین ترتیب اولین قرارداد شرکت پژوهش که به منزله شروع به کار عملی شرکت بود آغاز شد که کار خود را با طراحی نظام جامع انفورماتیک آموزش و پرورش آغاز کرد نظام جامع انفورماتیک آموزش و پرورش مشتمل بر سی و سه سیستم می باشد که با هدف استقرار شیوه مدیریت بر مبنای اطلاعات و از طریق خودکارسازی عملیات اجرایی ،طراحی و اجرا شده است.سیستم های نظام جامع چهار محور اصلی آموزش یعنی نیروی انسانی ،آموزشگاه،درس و دانش آموز را به صورت خودکار تحت پوشش خود قرار داده اند. • در سال ۱۳۸۲ بنا به تصویب هیئت وزیران سهام شرکت صنایع آموزشی و به تبع آن شرکت پژوهش به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد. اکنون قریب به ۱۵،۰۰۰،۰۰۰۰ میلیون دانش آموز در سطح کلیه مدارس کشور و بیش از ۶،۰۰۰،۰۰۰ فارغ التحصیل، بیش از یک میلیون نفر نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از بدو استخدام تا پایان دوره ی بازنشستگی و پس از ان در سطح بیش از ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش و بیش از ۱۰۰ اداره و سازمان های وابسته،تحت پوشش سیستم قرار دارند. اکنون تولیدات شرکت علاوه بر وزارت آموزش و پرورش در بیش از دویست سازمان دولتی پیاده سازی شده است و با کمک متخصصین وکارشناسان مجرب پشتیبانی می شوند . بر پایه تجارب چندین ساله و بر اساس پژوهش های مستمر در حوزه تولید نرم افزار های کاربردی ، در سال های اخیر ، شرکت موفق به طراحی و تولید محصولات نوین با جدیدترین تکنولوژی ها و متدولوژی های روز صنعت نرم افزار شده است.